Abstract Geometric Repeated Triangle Pattern Icon

Công ty An Nam

Modern Bedroom Design

Chúng tôi có thể

giúp bạn tìm

một chỗ ở.

Câu chuyện của chúng tôi

Tìm một nơi ở hoàn hảo có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Với

rất nhiều yếu tố cần xem xét như - vị trí, giá cả, khả năng

tiếp cận, độ tin cậy của nhà môi giới, mức độ phù hợp với lối sống

- quá nhiều thời gian bị lãng phí cho những lựa chọn đơn giản là

không phù hợp.


Chúng tôi thành lập An Nam vì chúng tôi tin rằng mọi người đều

xứng đáng có một không gian dành riêng cho họ. Hãy nhận

không gian của bạn với cộng đồng các nhà môi giới đáng tin cậy

và nhiều loại tài sản khác nhau trên nền tảng của chúng tôi.

Đối với người thuê và người mua, chúng tôi làm cho việc tìm kiếm

bất động sản trở thành một trải nghiệm thú vị với giao diện

trực quan và một thư viện lớn các bất động sản được quản lý.

Interior of contemporary apartment with furniture

Mọi người đều được chào đón

Chúng tôi có một cộng đồng các nhà môi giới bất động sản đáng tin cậy.

Viết một đoạn văn về công ty bất động sản của bạn hoặc danh sách

bất động sản của bạn ở đây. Thuyết phục khách hàng tiềm năng chọn

bạn và danh sách của bạn cho nhu cầu bất động sản của họ; cho dù họ

đang tìm để mua, bán hay thậm chí thuê. Làm nổi bật những điểm

độc đáo về dịch vụ của bạn để tạo sự khác biệt so với đối thủ.

Không gian làm việc, không gian vui chơi

Chúng tôi có nhiều loại bất động sản phù hợp với mọi nhu cầu.

Viết một đoạn văn về công ty bất động sản của bạn hoặc danh sách

bất động sản của bạn ở đây. Thuyết phục khách hàng tiềm năng chọn

bạn và danh sách của bạn cho nhu cầu bất động sản của họ; cho dù họ

đang tìm để mua, bán hay thậm chí thuê. Làm nổi bật những điểm

độc đáo về dịch vụ của bạn để tạo sự khác biệt so với đối thủ.

Đội ngũ của chúng tôi

Phạm Mai Anh

Giám đốc Điều hành

Portrait of a Young Professional

Nguyễn Khánh Linh

Giám đốc Quản lý Bất động sản

Portrait of a Young Professional

Đào Hoàng Dương

Tư vấn viên

Portrait of a Man
Spacious apartment with bedroom and kitchen

Làm thế nào để tìm ngôi nhà

đầu tiên của bạn

Không gian này dành cho một đoạn trích hoặc xem trước bài viết chính của bạn. Bạn có thể chọn trực tiếp thêm đoạn đầu tiên, hoặc tạo một bản tóm tắt, hoặc đoạn giới thiệu.

Đọc >

Interior of cozy apartment with glass wall

Cần tìm kiếm điều gì trong

một không gian thương mại

Không gian này dành cho một đoạn trích hoặc xem trước bài viết chính của bạn. Bạn có thể chọn trực tiếp thêm đoạn đầu tiên, hoặc tạo một bản tóm tắt, hoặc đoạn giới thiệu.


Dù bạn chọn gì, đừng bật mí tất cả mọi thứ! Tóm lại, bạn muốn họ đọc toàn bộ bài báo.

Đọc >

Couple Spending Time at Home

Hoàng Hải sẽ chỉ cho chúng ta

cách chuẩn bị cho một ngôi nhà

mở bán

Không gian này dành cho một đoạn trích hoặc xem trước bài viết chính của bạn. Bạn có thể chọn trực tiếp thêm đoạn đầu tiên, hoặc tạo một bản tóm tắt, hoặc đoạn giới thiệu.


Dù bạn chọn gì, đừng bật mí tất cả mọi thứ! Tóm lại, bạn muốn họ đọc toàn bộ bài báo.

Đọc >

Abstract Geometric Repeated Triangle Pattern Icon

Công ty An Nam

Gia nhập

123 Đường ABC, Thành phố DEF

Điện thoại: +84 912 345 678 xinchao@trangwebhay.vn

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 - 16:00

Thứ Bảy: 9:00 - 12:00

Kết nối

White Facebook Logo Social Media Icon
Flat Fill Twitter Icon
Black Instagram Logo